Tagok

Az Dél-Pannon Múzeumokért Közhasznú Egyesület 2004-ben – az 1904-ben megnyílt első pécsi és egyben baranyai állandó múzeumi kiállítás 100 éves évfordulóján – civil kezdeményezésre jött létre, alapvetően kettős céllal. Egyrészt, hogy elősegítse a baranyai muzeális intézmények gyűjteményeinek és tudományos munkájának szélesebb körű ismertségét, helyi közösségi hasznosulását, másrészt, hogy egyidejűleg erősítse a múzeum és a helyi közösség kapcsolatát. Célja a pécsi, baranyai természeti és kulturális örökség múzeumi keretek között történő gyűjtése, megóvása, megmentése, információ tartalmának feldolgozása és feltárása, valamint ezek korszerű technikai eszközök és módszerek felhasználásával történő közkinccsé tétele. Céljait közhasznú tevékenységként, nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül valósítja meg.

Az Egyesület által működtetett közösségi színtér új lehetőséget teremt olyan közművelődési feladatok ellátására, amelyben tudományos-, művészeti- és humán interdiszciplináris kutatások folytatásával, a befogadó közeg nevelésével és képességeinek fejlesztésével, ismeretterjesztéssel virtuális-interaktív kapcsolat teremthető a tárgyiasult természeti és kulturális örökség, a legújabb kutatási eredmények és a kulturális érdeklődésű közönség között.

Az Egyesület tagjai között egyaránt megtalálhatók muzeológusok és nem múzeumi szakemberek. A muzeológusok minden múzeumi szakterületet (természettudományi, néprajzi, régészeti, történeti, művészettörténeti) képviselnek, az Egyesületben folytatott tevékenységük mellett a Janus Pannonius Múzeumban is több természetvédelmi, örökségvédelmi, muzeológiai kutatási ismeretterjesztési projektben vesznek részt, kiállításokat rendeznek, múzeumi programokat hajtanak végre, természettudományos és egyéb ismeretterjesztő tevékenységet folytatnak, szakmai és módszertani tanulmányokat publikálnak. Az Egyesület lehetőséget teremt a tagságának a helyi közösség bevonásával történő tudományos, művészeti és interdiszciplináris kutatásokra és egyéb együttműködésekre, melyek során a közösség ismeretei bővülnek, kulturális és természeti örökségvédelemhez köthető kompetenciái fejleszthetők. Szorgalmazza interaktív kapcsolatok megteremtését, a szellemi és tárgyi, természeti örökség és ezekhez kapcsolható újabb kutatási eredmények bemutatása, valamint az érdeklődő közönség között.

Az Egyesület közvetlenül vagy közvetve támogatott intézményeken keresztül kiterjedt kapcsolatokat ápol természettudományos ismeretterjesztésben érdekelt szervezetekkel elsősorban Pécsett és Baranya megyében. E civil szervezetek mellett olyan kulturális és közoktatási intézményekkel, melyeknek a természeti és kulturális örökség fennmaradása és az ehhez kapcsolódó friss természettudományos ismeretek átadása szívügye, küldetése. E kapcsolatok nemcsak a nagyobb projektek megvalósítására szorítkoznak, hanem az egyes szervezetek/intézmények való közös szervezésben, vagy szerevezett egyéb kisebb rendezvényeken (pl.: bemutatók, családi napok, napközi táborok) való megjelenésben, közös szervezésben és megvalósításban is.

A Pécsi Állatkert és Akvárium-Terrárium Közhasznú Nonprofit Kft. 100%-os tulajdonosa Pécs Megyei Jogú Városa. A Pécsi Állatkertet 1960-ban építették, első felújítására 2006-ban került sor, majd 2016-ra nyerte el jelenlegi bemutató terének és fajgyűjteményének nagyságát. A 2013-2016 közötti felújításnak köszönhetően az Állatkert bemutató tere 4,5 hektárra nőt és megépült a mind építészeti, mind pedig technológiai szempontból jelentős látogatói fogadóépület, amely lehetővé tette az Állatkert és az Akvárium-Terrárium egyesítését. Ezzel több évtizedes intézményi tagoltság szűnt meg és az Állatkert képessé vált arra, hogy az ide látogató vendégek számára a fajok sokszínűségében is jelentős gyűjteményt mutasson be. A komplexum kialakításánál figyelembe kellett venni, hogy a Mecsekoldalban található parkerdei terület NATURA 2000 védelmi területen, karszt vízbázison helyezkedik el. A fejlesztésnek köszönhetően egy ökoturisztikai park is kialakításra került, mely a Mecsek és környékének növény- és állatvilágát mutatja be. A Dél-Dunántúl egyetlen, hivatalosan is állatkerti címmel rendelkező intézménye. Az Állatkertben a 2017. január 1-ei állapot szerint 256 faj 1483 egyede található.

Az Állatkert elsődleges feladata a világ élőlényeinek, a természet értékeinek, sokszínűségének bemutatása, illetve ezek védelmének hangsúlyozása. Kiemelkedő oktatási programok indítása, melyek a természetet aktívan védő magatartásra tanítanak, mind helyi szinten, mind globálisan. Ez kizárólag abban az esetben teljesül, ha az intézmény minél szélesebb körben jelen van a társadalom életében és olyan programokat, lehetőségeket kínál, amely érdemessé teszi a nagyközönség érdeklődésére.

Turisztikai desztinációként az Állatkertnek a kor kihívásainak megfelelő szolgáltatásokat, látványt és minőség érzetet kell, hogy kínáljon a Pécsre vagy a környékbeli településekre ellátogató turisták számára. Együttműködéseink során hangsúlyt fektetünk a turizmusban használt kommunikációs csatornák alkalmazására, szállodákkal, turisztikai szolgáltatókkal alakítunk ki együttműködést, illetve város szintű turisztikai összefogásokat kezdeményezünk. Az utóbbi eredményeként jött létre a Pécsi Kalandor együttműködés, amelyben 8 pécsi és Pécs környéki szolgáltató vesz részt azért, hogy kedvezményes, színes szabadidő eltöltésére alkalmas lehetőségeket ajánljon turisták és helyiek számára egyaránt (www.pecsikalandor.hu).

Az Állatkert számára fontos, hogy ne csak a városba látogató, hanem az itt élők életében is jelentős szerepet töltsön be. Az általa képviselt természeti szemléletformálás akkor járhat sikerrel, ha mind az egyéni látogatók, mind a családok évente akár több alkalommal is visszatérnek, illetve a gyermekek nem csak szabadidős program során, hanem iskolai keretek közt, de élményszerűen is megismerik az állatkert üzeneteit és mélyednek el a természettudományos ismeretekben. Ebből a célból az Állatkert hűségprogrammal jutalmazza a visszatérő vendégeket és biztosít minden, egy naptári évben 4. alkalommal történő ingyenes belépést. Az állandó programok keretében a látogatók megismerhetik a gyűjteményt alkotó fajokat, részt vehetnek rendszeres, hétvégenként 10-14 állatot érintő látványetetésen, és web-, valamint a közösségi médiában megtalálható oldalon érdekes cikkeket olvashatnak a gyűjteményben megtalálható fajokról, az Állatkert mindennapjairól és a természetvédelmi akciókról (www.pecszoo.hu). Ezen kívül az Állatkert alkalmi programokat is rendez, átlagosan havi egy alkalommal. Ezek az események minden esetben vagy egy állat, vagy egy természetvédelmi szempontból jelentős világnaphoz köthetők.

A köznevelési intézményekkel jó és aktív kapcsolatot ápol az Állatkert és számos hosszú távú együttműködést kezdeményezett. 2016 októberére kialakításra került a terráriumokkal, akváriumokkal felszerelt oktatóterem, ahol az Állatkert által kezdeményezett és a Pécsi Tankerülettel kötött megállapodás értelmében 2017. április 30-ig ingyen fogadtuk a tankerületben működő iskolák alsó tagozatos diákjait, akik 4 féle zoopedagógiai foglalkozás közül választhattak és vehettek részt ezeken az interaktív, rendhagyó természettudományos órákon. Az előadások során a külön erre a célra gondozott és tréningelt, az oktatóteremben elhelyezett állatokat (pl. szakállas agáma, gabonsasikló, óriás ezerlábú, madárpók fajok, törpenyúl) hívtak segítségül a zoopedagógusok, hogy az állatkerti óra élményét még emlékezetesebbé tegyék a gyerekek számára. A kitelepüléseken – amely szolgáltatási kínálat meghatározó része – minden alkalommal biztosítja az Állatkert a képzett, gyermekek számára az ismeretet átadni képes munkatársak jelenlétét. Kilenc iskolával kötött együttműködésnek köszönhetően a tanulóknak lehetőségük van a kötelező közösségi szolgálat elvégzésére is az Állatkertben. Nem csak a középiskolás korosztály, hanem az egyetemisták is szívesen választják az Állatkertet, hogy kötelező nyári gyakorlatukat itt teljesítsék. A Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karával, Tanárképző Központjával, valamint a Kaposvári Egyetem Agrár- és Környezettudományi Karával áll az Állatkert szerződéses kapcsolatban, amelynek köszönhetően az elmúlt 1 évben 21 egyetemi hallgatót és 17 középiskolai tanulót fogadott.

A zoopedagógia és oktatás az Állatkertben kiemelt hangsúlyt kap. 2017 márciusában 13 év után ismét szakmai konferenciának adott otthont az intézmény és rendezte meg az ország legjelentősebb zoopedagógiai konferenciáját magyarországi és határon túli állatkertek részvételével.

Az Állatkert nonprofit szervezet, illetve tevékenységéből és filozófiájából fakadóan is fontosnak tartja, hogy hátrányos helyzetű gyerekek és felnőttek is részesüljenek az Állatkert által nyújtott élményekben és tudásban. 2016 júliusában az Állatkert támogatói megállapodást kötött a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal, amelynek értelmében a szervezettel kapcsolatban álló hátrányos helyzetű emberek, nevelőszülők és gyermekek 1 éven keresztül ingyen látogathatják a Pécsi Állatkertet. A fogyatékkal élőket képviselő szervezetekkel kötött támogatói szerződés értelmében a fogyatékossággal élő emberek jelképes áron látogathatják az Állatkertet, valamint az intézmény teljes területe bejárható mozgáskorlátozottak számára. Az Állatkert Önkéntes programjában 61 fő vesz részt, ők állatgondozásban, rendezvények és programok lebonyolításában segítik az állatkert működését.

A Pécsi Állatkert 2016 május 20-ai megnyitása óta 58 szervezettel kötött együttműködést a legkülönbözőbb területeken azért, hogy oktatási és társadalmi szerepvállalás, valamint turisztikai területen is minél magasabb minőségű szolgáltatást nyújtson. A Pécsi Állatkert 2016. május 20. és 2017. május 20. között 211 103 fő látogatót fogadott és zoopedagógiai foglalkozásain 751 fő vett részt 6 hónap alatt. Az Állatkert célja, hogy a következő években egy fenntartható és növekvő minőségű élménypedagógiai szolgáltatást nyújtson, valamint minél nagyobb vonzáskörzetben érjen el eredményeket ezen a területen is.

A Janus Pannonius Múzeum megyei hatókörű városi múzeum Pécsett, Baranya megye székhelyén működik. Múzeumi osztályai révén természettudományi, képzőművészeti, néprajzi, régészeti és történeti muzeológiai szakterületeket lát el. A JPM megyei hatókörű intézményként a baranyai muzeális intézmények szakmai felügyeletét is ellátja, ezáltal a megyei muzeális intézményekkel élő kapcsolata van.

A szakterületi egységek mindegyike rendelkezik kidolgozott, korosztályokra bontott múzeumpedagógiai, közművelődési programajánlatokkal, melyek az intézmény honlapján is folyamatosan aktualizált tartalommal is megjelennek. A JPM az ország egyik legaktívabb Tájak-Korok-Múzeumok Egyesület helyi csoportjának is otthont ad.

A JPM együttműködik a nagy múltú, országos hírű Mecsek Egyesülettel és a Baranya Megyei Természetbarát Szövetséggel, és immár egy évtizedes múltra tekint vissza a közös programok, túrasorozatok szervezése. A természettudományi muzeológiai szakterületen a helyi természet- és környezetvédő szervezetekkel – a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, a Magyar Madártani Egyesület Baranyai csoportja és a Tudatosan a Környezetünkért Egyesület – tart fent együttműködést, melyeknek keretében közös rendezvények, felnőtt és diák-előadások, diáktábori programok valósulnak meg. Ugyancsak programok és múzeumpedagógia terén rendszeres az együttműködés a Pécsi Állatkerttel. Egy funkcióbővítő fejlesztési program keretében 2016-ban lehetővé vált, hogy a JPM együttműködő partnerként az Állatkerttel, illetve egyik telephelyeként elősegítse a természettudományi oktatást és többségében a múzeum gyűjteményéből összeállított anyagból megnyílhatott a Pécs és Baranya megye értékei című kiállítás. A Fiatalok Egészséges Életéért Alapítvány több ízben együttműködött a múzeummal a természetbúvár táborok megszervezésében
A JPM Természettudományi Osztálya Pécs és Baranya megye természeti környezetének alaposabb megismertetését és megszerettetését tekinti hosszabb távú közművelődési feladatának. Ezért nagy hangsúlyt helyez a Mecsekben jelenleg élő állat- és növényfajok megismertetésére, főként az általános iskolás korosztály számára. Ezt a gyűjtemények és a túrák egybehangolásával igyekeznek elérni. 2016-ban kiemelt tudományos terület a Mecsekben található ősmaradványok bemutatása volt. Az NKA támogatással rendezett időszakos kiállításon, ezt kiegészítve paleontológusok, geológusok előadásaival, múzeumi foglalkozások tartásával, tárlatvezetéssel, illetve a terepi feltárások körülményeinek megismertetésével. Azokba az iskolákba, melyek nem tudtak eljönni a kiállítást megtekinteni, kérésre „házhoz ment a múzeum”. 2016-ban szervezett múzeumi programok a köznevelésben résztvevő tanulók számára: múzeumi diáktúraklub, természetábrázoló rajzműhely működtetése, nyári természetbúvár tábor, állandó és szezonális múzeumpedagógiai programok (20 db) főleg kisiskolások számára a kerettantervhez illeszkedő természettudományos tematikus témakörökben. Az Osztály 2016-ban a természettudományi szakterületen 10 iskolai tehetséggondozást segítő programot szervezett, melyeken összesen 142 tanuló vett részt, valamint a korai iskolaelhagyás csökkentését segítő 32 program 256 köznevelésben tanuló részvételével valósult meg a pedagógusok bevonásával.

A JPM keretszerződés keretében együttműködik a Pécsi Tudományegyetemmel (PTE): a szakterületeknek megfelelően egyetemista gyakornokok számára nyújt gyakorlati képzési lehetőséget. Továbbá a műveltségi tárgyként is felvehető múzeumi előadássorozat iránt nagy az érdeklődés a hallgatók körében. Nem csak a PTE-vel, hanem a városi középiskolákkal is jó és működő kapcsolatot alakított ki az intézmény. A középiskolák közül a Pécsi Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskola turizmus tagozatára járó diákjainak is gyakorlati képzőhelyet biztosít a JPM, miközben a pécsi gimnáziumok többségével szerződésben áll a közösségi szolgálat lehetséges teljesítési helyszíneként.

2016-ban a JPM 289 közművelődési rendezvényt szervezett, melyeken összesen 8.511 fő látogató vett részt. A hátrányos helyzetűeket, kiemelten a roma nemzetiséget, valamint a fogyatékkal élőket célzó, a társadalmi együttélést és felzárkózást elősegítő 16 programon 153-an vettek részt. A nemzetiségi közösségi identitást elősegítő 12 rendezvényen 800 fő vett részt. 95 ismeretterjesztő előadáson összesen 1.718 fő vett részt. Állandó, időszakos és vándorkiállításon 104.623 fő látogatót regisztrált az intézmény. A három virtuális kiállítás közel 4.000 látogatót vonzott.
A JPM városi és régiós kiterjedt kapcsolati hálója nagyban hozzájárul az intézmény közművelődési feladatainak hatékony ellátáshoz, mivel mind a szakmai közreműködés, mind a célcsoportok több csatornás elérése terén sok lehetőséget biztosít számára.