Pécsi Állatkert és Akvárium-Terrárium Közhasznú Nonprofit Kft.

A Pécsi Állatkert és Akvárium-Terrárium Közhasznú Nonprofit Kft. 100%-os tulajdonosa Pécs Megyei Jogú Városa. A Pécsi Állatkertet 1960-ban építették, első felújítására 2006-ban került sor, majd 2016-ra nyerte el jelenlegi bemutató terének és fajgyűjteményének nagyságát. A 2013-2016 közötti felújításnak köszönhetően az Állatkert bemutató tere 4,5 hektárra nőt és megépült a mind építészeti, mind pedig technológiai szempontból jelentős látogatói fogadóépület, amely lehetővé tette az Állatkert és az Akvárium-Terrárium egyesítését. Ezzel több évtizedes intézményi tagoltság szűnt meg és az Állatkert képessé vált arra, hogy az ide látogató vendégek számára a fajok sokszínűségében is jelentős gyűjteményt mutasson be. A komplexum kialakításánál figyelembe kellett venni, hogy a Mecsekoldalban található parkerdei terület NATURA 2000 védelmi területen, karszt vízbázison helyezkedik el. A fejlesztésnek köszönhetően egy ökoturisztikai park is kialakításra került, mely a Mecsek és környékének növény- és állatvilágát mutatja be. A Dél-Dunántúl egyetlen, hivatalosan is állatkerti címmel rendelkező intézménye. Az Állatkertben a 2017. január 1-ei állapot szerint 256 faj 1483 egyede található.

Az Állatkert elsődleges feladata a világ élőlényeinek, a természet értékeinek, sokszínűségének bemutatása, illetve ezek védelmének hangsúlyozása. Kiemelkedő oktatási programok indítása, melyek a természetet aktívan védő magatartásra tanítanak, mind helyi szinten, mind globálisan. Ez kizárólag abban az esetben teljesül, ha az intézmény minél szélesebb körben jelen van a társadalom életében és olyan programokat, lehetőségeket kínál, amely érdemessé teszi a nagyközönség érdeklődésére.

Turisztikai desztinációként az Állatkertnek a kor kihívásainak megfelelő szolgáltatásokat, látványt és minőség érzetet kell, hogy kínáljon a Pécsre vagy a környékbeli településekre ellátogató turisták számára. Együttműködéseink során hangsúlyt fektetünk a turizmusban használt kommunikációs csatornák alkalmazására, szállodákkal, turisztikai szolgáltatókkal alakítunk ki együttműködést, illetve város szintű turisztikai összefogásokat kezdeményezünk. Az utóbbi eredményeként jött létre a Pécsi Kalandor együttműködés, amelyben 8 pécsi és Pécs környéki szolgáltató vesz részt azért, hogy kedvezményes, színes szabadidő eltöltésére alkalmas lehetőségeket ajánljon turisták és helyiek számára egyaránt (www.pecsikalandor.hu).

Az Állatkert számára fontos, hogy ne csak a városba látogató, hanem az itt élők életében is jelentős szerepet töltsön be. Az általa képviselt természeti szemléletformálás akkor járhat sikerrel, ha mind az egyéni látogatók, mind a családok évente akár több alkalommal is visszatérnek, illetve a gyermekek nem csak szabadidős program során, hanem iskolai keretek közt, de élményszerűen is megismerik az állatkert üzeneteit és mélyednek el a természettudományos ismeretekben. Ebből a célból az Állatkert hűségprogrammal jutalmazza a visszatérő vendégeket és biztosít minden, egy naptári évben 4. alkalommal történő ingyenes belépést. Az állandó programok keretében a látogatók megismerhetik a gyűjteményt alkotó fajokat, részt vehetnek rendszeres, hétvégenként 10-14 állatot érintő látványetetésen, és web-, valamint a közösségi médiában megtalálható oldalon érdekes cikkeket olvashatnak a gyűjteményben megtalálható fajokról, az Állatkert mindennapjairól és a természetvédelmi akciókról (www.pecszoo.hu). Ezen kívül az Állatkert alkalmi programokat is rendez, átlagosan havi egy alkalommal. Ezek az események minden esetben vagy egy állat, vagy egy természetvédelmi szempontból jelentős világnaphoz köthetők.

A köznevelési intézményekkel jó és aktív kapcsolatot ápol az Állatkert és számos hosszú távú együttműködést kezdeményezett. 2016 októberére kialakításra került a terráriumokkal, akváriumokkal felszerelt oktatóterem, ahol az Állatkert által kezdeményezett és a Pécsi Tankerülettel kötött megállapodás értelmében 2017. április 30-ig ingyen fogadtuk a tankerületben működő iskolák alsó tagozatos diákjait, akik 4 féle zoopedagógiai foglalkozás közül választhattak és vehettek részt ezeken az interaktív, rendhagyó természettudományos órákon. Az előadások során a külön erre a célra gondozott és tréningelt, az oktatóteremben elhelyezett állatokat (pl. szakállas agáma, gabonsasikló, óriás ezerlábú, madárpók fajok, törpenyúl) hívtak segítségül a zoopedagógusok, hogy az állatkerti óra élményét még emlékezetesebbé tegyék a gyerekek számára. A kitelepüléseken – amely szolgáltatási kínálat meghatározó része – minden alkalommal biztosítja az Állatkert a képzett, gyermekek számára az ismeretet átadni képes munkatársak jelenlétét. Kilenc iskolával kötött együttműködésnek köszönhetően a tanulóknak lehetőségük van a kötelező közösségi szolgálat elvégzésére is az Állatkertben. Nem csak a középiskolás korosztály, hanem az egyetemisták is szívesen választják az Állatkertet, hogy kötelező nyári gyakorlatukat itt teljesítsék. A Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karával, Tanárképző Központjával, valamint a Kaposvári Egyetem Agrár- és Környezettudományi Karával áll az Állatkert szerződéses kapcsolatban, amelynek köszönhetően az elmúlt 1 évben 21 egyetemi hallgatót és 17 középiskolai tanulót fogadott.

A zoopedagógia és oktatás az Állatkertben kiemelt hangsúlyt kap. 2017 márciusában 13 év után ismét szakmai konferenciának adott otthont az intézmény és rendezte meg az ország legjelentősebb zoopedagógiai konferenciáját magyarországi és határon túli állatkertek részvételével.

Az Állatkert nonprofit szervezet, illetve tevékenységéből és filozófiájából fakadóan is fontosnak tartja, hogy hátrányos helyzetű gyerekek és felnőttek is részesüljenek az Állatkert által nyújtott élményekben és tudásban. 2016 júliusában az Állatkert támogatói megállapodást kötött a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal, amelynek értelmében a szervezettel kapcsolatban álló hátrányos helyzetű emberek, nevelőszülők és gyermekek 1 éven keresztül ingyen látogathatják a Pécsi Állatkertet. A fogyatékkal élőket képviselő szervezetekkel kötött támogatói szerződés értelmében a fogyatékossággal élő emberek jelképes áron látogathatják az Állatkertet, valamint az intézmény teljes területe bejárható mozgáskorlátozottak számára. Az Állatkert Önkéntes programjában 61 fő vesz részt, ők állatgondozásban, rendezvények és programok lebonyolításában segítik az állatkert működését.

A Pécsi Állatkert 2016 május 20-ai megnyitása óta 58 szervezettel kötött együttműködést a legkülönbözőbb területeken azért, hogy oktatási és társadalmi szerepvállalás, valamint turisztikai területen is minél magasabb minőségű szolgáltatást nyújtson. A Pécsi Állatkert 2016. május 20. és 2017. május 20. között 211 103 fő látogatót fogadott és zoopedagógiai foglalkozásain 751 fő vett részt 6 hónap alatt. Az Állatkert célja, hogy a következő években egy fenntartható és növekvő minőségű élménypedagógiai szolgáltatást nyújtson, valamint minél nagyobb vonzáskörzetben érjen el eredményeket ezen a területen is.