Janus Pannonius Múzeum megyei hatókörű városi múzeum

A Janus Pannonius Múzeum megyei hatókörű városi múzeum Pécsett, Baranya megye székhelyén működik. Múzeumi osztályai révén természettudományi, képzőművészeti, néprajzi, régészeti és történeti muzeológiai szakterületeket lát el. A JPM megyei hatókörű intézményként a baranyai muzeális intézmények szakmai felügyeletét is ellátja, ezáltal a megyei muzeális intézményekkel élő kapcsolata van.

A szakterületi egységek mindegyike rendelkezik kidolgozott, korosztályokra bontott múzeumpedagógiai, közművelődési programajánlatokkal, melyek az intézmény honlapján is folyamatosan aktualizált tartalommal is megjelennek. A JPM az ország egyik legaktívabb Tájak-Korok-Múzeumok Egyesület helyi csoportjának is otthont ad.

A JPM együttműködik a nagy múltú, országos hírű Mecsek Egyesülettel és a Baranya Megyei Természetbarát Szövetséggel, és immár egy évtizedes múltra tekint vissza a közös programok, túrasorozatok szervezése. A természettudományi muzeológiai szakterületen a helyi természet- és környezetvédő szervezetekkel – a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, a Magyar Madártani Egyesület Baranyai csoportja és a Tudatosan a Környezetünkért Egyesület – tart fent együttműködést, melyeknek keretében közös rendezvények, felnőtt és diák-előadások, diáktábori programok valósulnak meg. Ugyancsak programok és múzeumpedagógia terén rendszeres az együttműködés a Pécsi Állatkerttel. Egy funkcióbővítő fejlesztési program keretében 2016-ban lehetővé vált, hogy a JPM együttműködő partnerként az Állatkerttel, illetve egyik telephelyeként elősegítse a természettudományi oktatást és többségében a múzeum gyűjteményéből összeállított anyagból megnyílhatott a Pécs és Baranya megye értékei című kiállítás. A Fiatalok Egészséges Életéért Alapítvány több ízben együttműködött a múzeummal a természetbúvár táborok megszervezésében
A JPM Természettudományi Osztálya Pécs és Baranya megye természeti környezetének alaposabb megismertetését és megszerettetését tekinti hosszabb távú közművelődési feladatának. Ezért nagy hangsúlyt helyez a Mecsekben jelenleg élő állat- és növényfajok megismertetésére, főként az általános iskolás korosztály számára. Ezt a gyűjtemények és a túrák egybehangolásával igyekeznek elérni. 2016-ban kiemelt tudományos terület a Mecsekben található ősmaradványok bemutatása volt. Az NKA támogatással rendezett időszakos kiállításon, ezt kiegészítve paleontológusok, geológusok előadásaival, múzeumi foglalkozások tartásával, tárlatvezetéssel, illetve a terepi feltárások körülményeinek megismertetésével. Azokba az iskolákba, melyek nem tudtak eljönni a kiállítást megtekinteni, kérésre „házhoz ment a múzeum”. 2016-ban szervezett múzeumi programok a köznevelésben résztvevő tanulók számára: múzeumi diáktúraklub, természetábrázoló rajzműhely működtetése, nyári természetbúvár tábor, állandó és szezonális múzeumpedagógiai programok (20 db) főleg kisiskolások számára a kerettantervhez illeszkedő természettudományos tematikus témakörökben. Az Osztály 2016-ban a természettudományi szakterületen 10 iskolai tehetséggondozást segítő programot szervezett, melyeken összesen 142 tanuló vett részt, valamint a korai iskolaelhagyás csökkentését segítő 32 program 256 köznevelésben tanuló részvételével valósult meg a pedagógusok bevonásával.

A JPM keretszerződés keretében együttműködik a Pécsi Tudományegyetemmel (PTE): a szakterületeknek megfelelően egyetemista gyakornokok számára nyújt gyakorlati képzési lehetőséget. Továbbá a műveltségi tárgyként is felvehető múzeumi előadássorozat iránt nagy az érdeklődés a hallgatók körében. Nem csak a PTE-vel, hanem a városi középiskolákkal is jó és működő kapcsolatot alakított ki az intézmény. A középiskolák közül a Pécsi Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskola turizmus tagozatára járó diákjainak is gyakorlati képzőhelyet biztosít a JPM, miközben a pécsi gimnáziumok többségével szerződésben áll a közösségi szolgálat lehetséges teljesítési helyszíneként.

2016-ban a JPM 289 közművelődési rendezvényt szervezett, melyeken összesen 8.511 fő látogató vett részt. A hátrányos helyzetűeket, kiemelten a roma nemzetiséget, valamint a fogyatékkal élőket célzó, a társadalmi együttélést és felzárkózást elősegítő 16 programon 153-an vettek részt. A nemzetiségi közösségi identitást elősegítő 12 rendezvényen 800 fő vett részt. 95 ismeretterjesztő előadáson összesen 1.718 fő vett részt. Állandó, időszakos és vándorkiállításon 104.623 fő látogatót regisztrált az intézmény. A három virtuális kiállítás közel 4.000 látogatót vonzott.
A JPM városi és régiós kiterjedt kapcsolati hálója nagyban hozzájárul az intézmény közművelődési feladatainak hatékony ellátáshoz, mivel mind a szakmai közreműködés, mind a célcsoportok több csatornás elérése terén sok lehetőséget biztosít számára.