Dél-Pannon Múzeumokért Közhasznú Egyesület

Az Dél-Pannon Múzeumokért Közhasznú Egyesület 2004-ben – az 1904-ben megnyílt első pécsi és egyben baranyai állandó múzeumi kiállítás 100 éves évfordulóján – civil kezdeményezésre jött létre, alapvetően kettős céllal. Egyrészt, hogy elősegítse a baranyai muzeális intézmények gyűjteményeinek és tudományos munkájának szélesebb körű ismertségét, helyi közösségi hasznosulását, másrészt, hogy egyidejűleg erősítse a múzeum és a helyi közösség kapcsolatát. Célja a pécsi, baranyai természeti és kulturális örökség múzeumi keretek között történő gyűjtése, megóvása, megmentése, információ tartalmának feldolgozása és feltárása, valamint ezek korszerű technikai eszközök és módszerek felhasználásával történő közkinccsé tétele. Céljait közhasznú tevékenységként, nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül valósítja meg.

Az Egyesület által működtetett közösségi színtér új lehetőséget teremt olyan közművelődési feladatok ellátására, amelyben tudományos-, művészeti- és humán interdiszciplináris kutatások folytatásával, a befogadó közeg nevelésével és képességeinek fejlesztésével, ismeretterjesztéssel virtuális-interaktív kapcsolat teremthető a tárgyiasult természeti és kulturális örökség, a legújabb kutatási eredmények és a kulturális érdeklődésű közönség között.

Az Egyesület tagjai között egyaránt megtalálhatók muzeológusok és nem múzeumi szakemberek. A muzeológusok minden múzeumi szakterületet (természettudományi, néprajzi, régészeti, történeti, művészettörténeti) képviselnek, az Egyesületben folytatott tevékenységük mellett a Janus Pannonius Múzeumban is több természetvédelmi, örökségvédelmi, muzeológiai kutatási ismeretterjesztési projektben vesznek részt, kiállításokat rendeznek, múzeumi programokat hajtanak végre, természettudományos és egyéb ismeretterjesztő tevékenységet folytatnak, szakmai és módszertani tanulmányokat publikálnak. Az Egyesület lehetőséget teremt a tagságának a helyi közösség bevonásával történő tudományos, művészeti és interdiszciplináris kutatásokra és egyéb együttműködésekre, melyek során a közösség ismeretei bővülnek, kulturális és természeti örökségvédelemhez köthető kompetenciái fejleszthetők. Szorgalmazza interaktív kapcsolatok megteremtését, a szellemi és tárgyi, természeti örökség és ezekhez kapcsolható újabb kutatási eredmények bemutatása, valamint az érdeklődő közönség között.

Az Egyesület közvetlenül vagy közvetve támogatott intézményeken keresztül kiterjedt kapcsolatokat ápol természettudományos ismeretterjesztésben érdekelt szervezetekkel elsősorban Pécsett és Baranya megyében. E civil szervezetek mellett olyan kulturális és közoktatási intézményekkel, melyeknek a természeti és kulturális örökség fennmaradása és az ehhez kapcsolódó friss természettudományos ismeretek átadása szívügye, küldetése. E kapcsolatok nemcsak a nagyobb projektek megvalósítására szorítkoznak, hanem az egyes szervezetek/intézmények való közös szervezésben, vagy szerevezett egyéb kisebb rendezvényeken (pl.: bemutatók, családi napok, napközi táborok) való megjelenésben, közös szervezésben és megvalósításban is.