Dél-Pannon Múzeumokért
Közhasznú Egyesület

Pécsi Állatkert

Janus Pannonius Múzeum

A project főbb céljai

Az élménypedagógiai programokon keresztül a minőségi természettudományi oktatáshoz, neveléshez és képzéshez való hozzáférés javítása, különös tekintettel a pécsi és megyei illetőségű halmozottan/hátrányos helyzetű tanulókra.

A köznevelési intézmények tanulóinak tanórán kívüli kompetenciafejlesztése, ismeret- és tudásgyarapítása természettudományi tématerületeken.

A természettudományok területén tehetséges tanulók azonosításának elősegítése.

Pedagógusok, oktatók, szakemberek felkészítésének támogatása a természettudományi szaktárgyak minőségi oktatása érdekében.

Minőségi, azaz hatékony és eredményes, innovatív megközelítésű oktatási programok kidolgozása természettudományi szakterületeken.

0
Fő vállalás
0
Hónap az indulás óta
0
Együttműködő intézmény

A projectről

A projekt megvalósítása konzorciumi formában valósul meg Pécsett, bevonva számos helyi és Baranya megyei köznevelési intézményt. A konzorciumvezető a Dél-Pannon Múzeumokért Közhasznú Egyesület, konzorciumi partnerei a Pécsi Állatkert és Akvárium-Terrárium Közhasznú Nonprofit Kft., valamint a Janus Pannonius Múzeum. A konzorciumi partnerséget alkotó szervezetek évek óta meghatározó szereplői és egyben formálói a pécsi és a megyei természettudományi életnek.

A projekt célja, hogy Baranya megyében, ezen belül kiemelten Pécsett létrejöjjön egy természettudományos élményközpont és a működéséhez kapcsolódóan kidolgozásra kerüljenek olyan természettudományos élménypedagógiai programok, amelyek hozzájárulnak a természettudományos tárgyak népszerűsítéséhez, az informális és nem formális tanulási lehetőségek bővítéséhez, a korszerű kísérletközpontú, élményszerű oktatás elterjesztéséhez és ezen keresztül a természettudományos és műszaki pályák népszerűsítéséhez a természettudományi ismeretek oktatási színvonalának emelése érdekében. A projektünkben törekszünk az általános természettudományi ismeretek, kompetenciák fejlesztése mellett a helyi sajátosságok bemutatására, Pécs és a Mecsek-hegység adta természeti környezet és természettörténeti vonatkozások ismertetésére. Így a résztvevő tanulók és pedagógusok számára az új információk jobban rögzülhetnek, valamint közelebb hozzuk a résztvevőkhöz az egyébként szárazabb, elméleti tudásanyagot. A gyakorlati látásmód kialakítását, a tudás gyakorlati alkalmazását ösztönözzük az élményközpont interaktivitását biztosító infrastruktúra kialakításával, berendezésével. Az élményközpontúság egyik záloga az interaktivitás, a másik a kézzel foghatóság. A programok, különböző foglalkoztatási formák kidolgozása és megvalósítása során az egyik legfontosabb szempontunk, hogy a résztvevők megtapasztalják az velünk (nem mellettünk) élő természetet, amelynek remek hátteret biztosít a Pécsi Állatkert. A programok újszerűsége mind tartalomban, mind módszertanban magában hordozza azok alkalmazási lehetőségeit a tantervekbe és pedagógiai programokba való beillesztése és azok kiegészítése esetében is.

A foglalkoztatási formák programjaiban változik a tematika meghatározott időközönként, hogy a szolgáltatás megújulása folyamatos legyen a figyelem fenntartása érdekében mind a tanulói célcsoport, mind a pedagógusok igényeire tekintettel, alkalmazkodva az évfolyamok eltérő természettudományi tanmeneteihez.

A 20 projektben együttműködő köznevelési intézménnyel az együttműködési megállapodások megkötése keretet ad többéves szakmai fejlesztő kapcsolatok kialakításához, már meglévő együttműködések megerősítéséhez, valamint működéséhez annak érdekében, hogy Baranya megyében a természettudományi oktatás hatékonysága és eredményessége egyrészt a tanmenetek, a pedagógiai programok megújulásával, másrészt a pedagógusok számára új, a természettudományi oktatás szakterületein hasznosítható módszertanok megismerése, harmadrészt a tanulók ismereteinek bővítése és kompetenciáinak fejlesztése által javuljon.